דלג לתוכן ראשי
עבור לדף הבית
InheritedContent-CreateChildControls: יישום האינטרנט ב- http://hacsharot.mashcal.co.il לא נמצא. ודא שהקלדת כראוי את כתובת ה- URL. אם כתובת ה- URL אמורה לספק תוכן קיים, ייתכן שהמנהל יצטרך להוסיף כתובת URL חדשה של בקשה הממפה ליישום המיועד.
מדיניות איכות הסביבה

החברה למשק וכלכלה של השלטון המקומי מכירה בחשיבות מערכת ניהול סביבתית ופועלת לשיפור מתמיד של ביצועיה בתחומים הסביבתיים לקידום האינטרס הציבורי לדור הנוכחי ולדורות הבאים.
החברה שואפת להגביר את פעילויותיה למען איכות הסביבה והקיימות ולצמצם את ההשלכות על הסביבה, העלולות לנבוע מהשירותים הניתנים על ידה, החברה רואה לנגד עיניה את המטרות הבאות:

  • הגברת המודעות לנושאי הסביבה בקרב עובדים, קבלנים, ספקים ובעלי עניין נוספים.
  • בחינה שוטפת של ההיבטים הסביבתיים של פעולות החברה.
  • עמידה ואכיפה של הדרישות, החוקים, התקנות והצווים בנושאי איכות הסביבה.
  • מתן שירותי החברה, תוך הקפדה מרבית על שמירת איכות הסביבה.
  • חתירה להתנהלות סביבתית בת-קיימא רחבה, המשלבת חשיבה סביבתית, כלכלית וחברתית בשיקולי קבלת ההחלטות, להבטחת איכות הסביבה כיום ובדורות הבאים.

החברה מתחייבת:

  • לקבוע יעדים סביבתיים ברורים.
  • לשפר באופן מתמיד את תפקודה הסביבתי על פי תכנית עבודה מאושרת ומתוקצבת.

 החוברת הירוקה 

שלח לחבר    הדפס    חזור