דלג לתוכן ראשי
עבור לדף הבית
InheritedContent-CreateChildControls: יישום האינטרנט ב- http://hacsharot.mashcal.co.il לא נמצא. ודא שהקלדת כראוי את כתובת ה- URL. אם כתובת ה- URL אמורה לספק תוכן קיים, ייתכן שהמנהל יצטרך להוסיף כתובת URL חדשה של בקשה הממפה ליישום המיועד.
בעלי תפקידים

 

 

לשכת יו"ר הדירקטוריון
 שםתפקידטלפוןפקס.דוא''ל 
ביבס חייםיו"ר הדירקטוריון וראש עירית מודיעין מכבים - רעות03-6235219 yor-sec@mashcal.co.il
סספורטה כרמיתמזכירת החברה 03-6235430 carmits@mashcal.co.il
מטה החברה
 שםתפקידטלפוןפקס.דוא''ל 
בלר אביקםמנכ"ל03-623522203-5618858mancal@mashcal.co.il
הניג לנדאו נעמיעוזרת המנכ"ל03-623527403-6235449naomih@mashcal.co.il
לוי אלי, עו"דמשנה למנכ"ל, ניהול לקוחות ופיתוח עסקי03-6235223 elil@mashcal.co.il
שביב טל, עו"דסמנכ"לית, היועצת המשפטית03-6235451 tals@mashcal.co.il
סגל קאפח ליאתמנהלת משאבי אנוש03-623523803-6869529liats@mashcal.co.il
אלמוג הדסהיועצת כלכלית03-623528603-6850354hadasaa@mashcal.co.il
דגה גידימנהל מערכות מידע03-6235217 gidid@mashcal.co.il
קרן דודמנהל היחידה לבקרת איכות בפרויקטים03-6235418 davidk@mashcal.co.il
סנדל ג'נימנהלת לשכת מנכ"ל מנהלת רווחה ופניות פנים ארגוניות03-623522203-5618858jennys@mashcal.co.il
סיון שירימנהלת תחום חדשנות03-623545303-6790320Innovation@mashcal.co.il
תמר אוהדמנהל ארגון ושיטות03-6235493 ohadt@mashcal.co.il
כספים, כלכלה ובקרה
 שםתפקידטלפוןפקס.דוא''ל 
דוד ליאתסמנכ"לית כספים03-6235400 ksafim@mashcal.co.il
לוי דודחשב החברה03-623523903-6235479davidl@mashcal.co.il
בלז'ייבסקי נטליהמנהלת חשבונות ראשית03-6235287 natashab@mashcal.co.il
נתן עדימנהלת גביה03-623542003-6790380adis@mashcal.co.il
תחום בינוי
 שםתפקידטלפוןפקס.דוא''ל 
שורצמן אילסמנכ"ל, מנהל תחום בינוי03-6235285 binuy-sec@mashcal.co.il
קט רונןסגן מנהל תחום בינוי03-6235285 binuy-sec@mashcal.co.i
מלחי אילנהמזכירת התחום03-6235285 ilanam@mashcal.co.il
אברהם ינוןמנהל בינוי - אזור מרכז03-623529403-5629583enona@mashcal.co.il
אהל קובימנהל בינוי - אזור צפון 03-6235243 / 04-9990643 kobia@mashcal.co.il
וסרמן שאולמנהל פרויקטים אזור ירושלים בניה חדשה, שיפוצים 03-6235807 shaulw@mashcal.co.il
כהן איילמנהל לקוחות בינוי, פיתוח תשתיות ואחזקה - מרחב ירושלים03-6235267 eyalc@mashcal.co.il
לוי ברקמנהל בינוי - אזור דרום03-6235298 barakl@mashcal.co.il
עזר איילתמנהלת פרוייקטים בניה חדשה - אזור מרכז03-6235442 ayeleta@mashcal.co.il
רבינוביץ ליאורמנהל פרויקטים בניה חדשה ושיפוצים - אזור צפון03-6235234 liorr@mashcal.co.il
רודיטי אוהדמנהל פרויקטים בניה חדשה, שיפוצים ומבנים יבילים - אזור דרום  ohadr@mashcal.co.il
שושן משהמנהל פרויקטים בניה חדשה - אזור מרכז03-6235488 moshes@mashcal.co.il
פיתוח תשתיות ואחזקה
 שםתפקידטלפוןפקס.דוא''ל 
בודניצקי יובלסמנכ"ל03-6235208 tashtiyot-sec@mashcal.co.il
גרינברג טלסגן מנהל03-6235261 tashtiyot-sec@mashcal.co.il
מצלאווי סיגלמזכירת התחום03-6235208 sigalm@mashcal.co.il
שפיר דוריתמנהלת פרויקטים, אזור צפון  doritp@mashcal.co.il
דואניאס חמימנהל פרויקטים03-6235466 hemidu@mashcal.co.il
ליבוביץ' ליאורמנהל פרויקטים03-5769334 liorl@mashcal.co.il
איתן תמירמנהל פרויקטים03-6235496 / 04-9990643 tamire@mashcal.co.il
בוכריס רפימנהל פרוייקטים03-6235264 rafib@mashcal.co.il
בוסקילה צחמנהל פרויקטים03-6235323 tsachb@mashcal.co.il
ברנובר ליאתמנהלת פרויקטים04-9990643 liatb@mashcal.co.il
גניאל רןמנהל פרוייקטים03-6235496 / 04-9990643 rang@mashcal.co.il
דואניס-סידל שירהמנהלת מחלקה03-6235431 shirad@mashcal.co.il
דומיניץ דנימנהל פרויקטים03-6235297  dannyd@mashcal.co.il
וקיל שימנהל פרויקטים03-6235298 shayv@mashcal.co.il
קונין אלכסמנהל פרויקטים03-6235322 alexku@mashcal.co.il
רזון קרןמנהלת פרויקטים03-6235299 kerena@mashcal.co.il
שחף אסףמנהל מחלקת אחזקה03-6235204 asafs@mashcal.co.il
תחום תבו"ר
 שםתפקידטלפוןפקס.דוא''ל 
כהן חנימנהלת תחום תבו"ר03-6235235 tavor-sec@mashcal.co.il
שעשה מירבמזכירת התחום03-623523503-6240025meravs@mashcal.co.il
שטרן אראלסגן מנהלת תחום תבו"ר03-6235487 pama-sec@mashcal.co.il
בן משה כפירמנהל פרויקטים03-5769342 kfirbm@mashcal.co.il
הילה חויסמנהלת פרויקטים03-623527703-6235404hilak@mashcal.co.il
המר סטיבןמנהל פרויקטים - אזור צפון03-6235215 stevenh@mashcal.co.il
הרוש אביגלמנהלת פרויקטים- אזור דרום03-6235232 avigalh@mashcal.co.il
מנחם אורגדמנהל פרויקטים03-6235495 orgadm@mashcal.co.il
תחום פיתוח משאבי אנוש
 שםתפקידטלפוןפקס.דוא''ל 
ליכטנפלד - אלון רויטלסמנכ"ל, מנהלת העסקים פיתוח משאבי אנוש03-5769352 pama-sec@mashcal.co.il
בן שושן ליאתמזכירת תחום פמ"א03-576935203-6850455liatbe@mashcal.co.il
חלק אריאנהסגנית מנהלת העסקים של פמ"א  pama-sec@mashcal.co.il
צוברי חפץ איילתמנהלת תהליכי מכרזים03-6235447 ayelet@mashcal.co.il
אייל מיהמנהלת צוות פרויקט ניקיון מבנים03-6235279 mayas@mashcal.co.il
ברקת טלראש צוות חינוך03-6235291 talb@mashcal.co.il
דביר - לוי דנהראש צוות שירותי אבטחה03-6235471 danaz@mashcal.co.il
היימן שרוןמנהל פרויקטים03-5769329 sharonh@mashcal.co.il
חן מעיןמנהלת פרויקטים 03-6235282 maayanb@mashcal.co.il
טהר גליתמנהלת פרויקטים 03-6235273 galitt@mashcal.co.il
לוי רחלימנהלת פרויקטים03-6235469 rachell@mashcal.co.il
קומפורטי נילירכזת פרויקטים03-6235475 nilik@mashcal.co.il
שריר יותםראש צוות פיקוח ובקרה03-6235476 yotams@mashcal.co.il
גרדל ניריתראש צוות היסעים03-6235251 nirits@mashcal.co.il
שחם יאירמנהל פרויקטים  yairs@mashcal.co.il
היחידה לאכיפת זכויות עובדים
 שםתפקידטלפוןפקס.דוא''ל 
אליעזר לאוןעו"ד, מנהל היחידה לאכיפת זכויות עובדים03-7114169 leone@mashcal.co.il
גולן עדימנהלת צוות שירות03-5769318 adie@mashcal.co.il
בר מאיר שריתרכזת שירות ותפעול - מכרז שמירה03-7114159 saritb@mashcal.co.il
גואטה רחלירכזת שירות ותפעול - מכרזי ניקיון 03-5769315 racheligu@mashcal.co.il
נורדמן קרןרכזת שירות ותפעול 03-7114153 kerenn@mashcal.co.il
תחום ביטוח
 שםתפקידטלפוןפקס.דוא''ל 
עו"ד יונתן אופירמנהל 03-6235226  bituach-sec@mashcal.co.il
ברמן דקלהמזכירת התחום03-6235226 diklabr@mashcal.co.il
אטל חן אילניתסוכנת ביטוח כללי. מנהלת תיקי תביעות וביטוח אלמנטרי03-6235248 ilanita@mashcal.co.il
לוין דורונהסוכנת ביטוח כללי. מנהלת תיקי ביטוח תאונות אישיות וחבויות03-6235244 doronal@mashcal.co.il
סבן מורןסוכנת בטוח כללי ופנסיוני מנהלת תיקי ביטוח חיים ובריאות03-6235465 morans@mashcal.co.il
סקרבצקי סוליתסוכנת ביטוח כללי. מנהלת תיקי ביטוח אלמנטרי03-6235213  sulits@mashcal.co.il
עובדיה צופיתרכזת ביטוחי תאונות אישיות וחבויות03-6235268 zofito@mashcal.co.il
קינן לילךרכזת ביטוח אלמנטרי03-6235250 lilachk@mashcal.co.il
התחום הערבי, הדרוזי והצ'רקסי
 שםתפקידטלפוןפקס.דוא''ל 
רחאל שאדימנהל התחום03-6235209 migzar-sec@mashcal.co.il
גידלי מיכלמזכירת תחום מגזר ערבי דרוזי וצ'רקסי03-623520903-6235416michalgi@mashcal.co.il
ג'מאל מוחמדמנהל פרויקטים, מגזר ערבי  mohamadj@mashcal.co.il
זבידאת עאדלסגן מנהל03-6235467 / 04-9990643 migzar-sec@mashcal.co.il
לוי שמעוןמנהל פרויקטים 03-6235257 shimonl@mashcal.co.il
סלמאן נורמנהל פרויקטים04-9990643 nors@mashcal.co.il
מכרזי הרשויות המקומיות שפורסמו בעיתונות
 שםתפקידטלפוןפקס.דוא''ל 
גולדפרב רוחל'המנהלת פרסום מכרזים03-623523103-5619846rachelg@mashcal.co.il
נגישות
 שםתפקידטלפוןפקס.דוא''ל 
גבאי-דור ענתמנהלת המחלקה לאיכות וניהול סיכונים ורכזת נגישות03-623526303-6235438anatg@mashcal.co.il
שלח לחבר    הדפס    חזור